نوشته هایی که یاد گرفتم و تجربه کردم و بهش اعتقاد دارم

تو این وبلاگ، میخوام حرفایی که همه جا میگم و بهش ایمان دارم و جزء اصول زندگیمه رو بنویسم. همین.

نوشته هایی که یاد گرفتم و تجربه کردم و بهش اعتقاد دارم

تو این وبلاگ، میخوام حرفایی که همه جا میگم و بهش ایمان دارم و جزء اصول زندگیمه رو بنویسم. همین.

من بهنام ذوالفقارزاده هستم
ارشد یه رشته ای دارم که به هیچ دردی تا حالا نخورده. پس نیازی نیست اسمی ازش ببرم.
علاقمند به حوزه کسب و کار اینترنتی، کارآفرینی، برنامه نویسی، ارائه خدمات نوین.